Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 2-қосымша


Материалдар мен бұйымдарға қажеттілік ведомосінің нысаны

материалдар мен бұйымдарға қажеттілік

ВЕДОМОСІ


Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 3-қосымша


Машиналар, тетіктер, жабдықтар,
технологиялық керек-жарақтар, құрал, саймандар мен құрылғылар тізбесі


Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 4-қосымша


Технологиялық процестерді бақылау картасының нысаны

технологиялық процестерді бақылау

КАРТАСЫ


Кіру бақылауы


Операциялық бақылау


Қабылдау бақылауы

Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 5-қосымша


Еңбек шығындарының калькуляциясы


Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 6-қосымша


Уәкілетті мемлекеттік органы бекітетін технологиялық карталардың титулдық бетінің нысаны


Құрылыс ұйымы бекітетін

Технологиялық карталардың титулдық бетінің нысаны

(Ұсынылатын)


Тапсырыс беруші ұйымның атауы

Әзірлеуші ұйымның атауы

БЕКІТЕМІН

_______________________

лауазымы

_______________________

қолы Т. А. Ә.

20_____ж. «____»_______

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА

__________________________________________________________

жұмыстардың атауы

Технологиялық картаның белгіленуі

Қолданыс мерзімі 20__ж. «__»_____ бастап

20___ж. «___»_______________ дейін


Технологиялық карталарды әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы жөніндегі мемлекеттік норматив 7-қосымша


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Операциялық карта нысаны - Құрамы жөніндегі мемлекеттік нормативті бекіту туралы

Операциялық карта нысаны

Операциялық карта


______________________________________________________

(жұмыстардың атауы)


Операцияның атауы

Технологиялық қамтамасыз ету құралдары
(технологиялық керек-жарақтар, құрал,
саймандар, құрылғылар), машиналар,
тетіктер, жабдық

Орындаушы

Операцияның сипаттамасыр/с №

Материалдың, бұйымның атауы

МЕМСТ, ҚР СТ сертификат
және т.б.

Өлшем бірлігі

Саны

р/с №

Атауы

Типі, маркасы

Арналуы

Негізгі техникалық
сипаттамалары

Буынға
(бригадаға) саны, дана

Бақылау объектісі (технологиялық процесс)

Бақыланатын параметр

Бақылау (сынамаларды іріктеу) орны

Бақылау мерзімділігі

Бақылауды немесе сынақтар өткізуді орындаушы

Бақылау әдісі, НТҚ белгіленуі

Өлшеу, сынау құралдары

Бақылау нәтижелерін ресімдеу

Атауы

Номи­налдық мәні

Шекті ауытқу

Типі, маркасы, НТҚ белгіленуі

Өлшемдер ауқымы,
кінәраттылығы,
дәлдік сыныбы

р/с №

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Жұмыстардың көлемі

Өлшем бірлігіне уақыт нормасы, адам-сағ. (маш.-сағ.)

Жұмыстардың көлеміне еңбек шығындары, адам-сағ.

(маш.-сағ.) 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
(мемлекеттік/ орыс тілдерінде)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(Технологиялық карталар) мемлекеттік/ орыс тілдерінде


 

 

Түрлі-түсті жолақ:

«кереге» бөлшегі бар

көк


_______________________________________________________________

 (Технологиялық картаның атауы) – мемлекеттік/ орыс тілдерінде

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(Технологиялық картаның белгіленуі) - мемлекеттік/ орыс тілдерінде

 

  Ресми басылым – мемлекеттік/ орыс тілдерінде

 

 

 

 

_______________________________________________________________

(құжатты бекіткен уәкілетті органның атауы) –

мемлекеттік/ орыс тілдерінде

_______________________________________________________________

( Уәкілетті орган орналасқан қала)

_______________________________________________________________

(басылып шыққан жылы)


КЕЛІСІЛГЕН:

Технологиялық картаны келіскен

тұлғалардың лауазымдары және қолдары


ӘЗІРЛЕНГЕН:

Технологиялық картаны әзірлеушілердің лауазымдары және қолдары

?


opk-4--pk-1-8--.html

opk-4--pk-1-9---6.html

opk-6-gotov-k.html

oplata-kommunalnih-uslug.html

oplata-truda.html