1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Operaţiuni cu plată pentru care locul operatiunii este considerat a fi în România

səhifə2/12
tarix30.10.2017
ölçüsü508 b.

Operaţiuni cu plată pentru care locul operatiunii este considerat a fi în România:

 • achiziţia intracomunitară de bunuri (altele decât mijloacelor de transport noi sau a produselor accizabile;

 • achiziţia intracomunitară a mijloacelor de transport noi efectuate de către orice persoană;

 • achiziţia intracomunitară a produselor accizabile.

 • Nu sunt considerate operaţiuni impozabile:

 • operaţiunile efectuate de persoane care realizează exclusiv livrări de bunuri pentru care TVA nu este deductibilă;

 • valoarea totală a achiziţiilor intracomunitare/an calendaristic nu depăşeşte plafonul de 10.000 euro:

 • - valoarea totală a achiziţiilor intracomunitare (exclusiv TVA) cu excepţia

 • livrărilor de mijloace de transport noi sau produse accizabile (care sunt

 • întodeauna considerate operaţiuni impozabile);

 • - persoana impozabilă poate opta pentru regimul normal de taxare

 • (opţiunea se aplică pentru cel puţin 2 ani calendaristici);

 • - depăşirea plafonului – obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA. • Operaţiuni impozabile (2)

  • achiziţii intracomunitare de bunuri a căror livrare în România este scutită (livrări de bunuri în favoarea misiunilor diplomatice, a forţelor armate NATO);

  • achiziţia de bunuri în cadrul operaţiunilor tripartite (triunghilare) pentru persoana care acţionează în calitate de vânzător-cumpărător;

  • achiziţii intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artă, etc. atunci când vânzătorul acţionează în calitate de cumpărător/revânzător sau organizator de vânzări prin licitatii publice, iar bunurile au fost taxate în SM furnizor.

  • Limitele operaţiunilor taxabile – opţiuni pentru Statele Membre

  • - NU sunt supuse TVA: - livrări ilegale (stupefiante):

  • - operaţiuni ilegale care nu denaturează concurenţa.  Înregistrarea în scopuri de TVA (1)

  • Regulă generală:

  • -

   orice persoană impozabilă care realizează sau intenţionează să realizeze activităţii economice care implică operaţiuni taxabile şi / sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.

  • Codul de înregistrare în scopuri de TVA

  • Reprezintă codul atribuit de către autoritatile competente din Statul Membru, persoanelor care au obligaţia să se înregistreze sau un cod de înregistrare similar atribuit de autorităţile competente dintr-un alt Stat Membru (ex. cele emise în România vor avea prefixul RO);

  • cod special de înregistrare - servicii electronice.

  • Momentul înregistrării:

  • înaintea realizării activităţilor economice dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri egală sau mai mare de 35.000 euro, sau dacă realizează o cifră de afaceri mai mică, dar optează pentru regimul normal de taxare în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a depăşit plafonul.  Înregistrarea în scopuri de TVA (2)

  • Înregistrarea din oficiu:

  • organul fiscal poate face înregistrarea din oficiu dacă persoanele obligate prin lege nu solicită înregistrarea.

  • Alte persoane obligate să se înregistreze în scopuri de TVA:

  • persoanele neînregistrate sau persoanele juridice neimpozabile, care întenţionează să efectueze achiziţii intracomunitare sunt:

  • - obligate să solicite înregistrarea înaintea efectuării operaţiunilor

  • impozabile dacă valoarea achiziţiei depăşeşte plafonul pentru

  • achiziţii intracomunitare -

   10.000 euro

   –;
  • - înregistrarea din oficiu de către organele fiscale dacă persoana

  • obligată nu solicită înregistrarea;

  • - înregistrarea poate fi anulată în anul următor, dacă valoarea

  • achiziţiilor intracomunitare nu depăşeşte plafonul stabilit.

  • un departament al unei instituţii publice poate fi înregistrat, dacă este organizat ca parte distinctă din structura organizatorică a instituţiei  Înregistrarea în scopuri de TVA (3)

  • Obligaţiile persoanelor înregistrate:

  • să comunice codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor / prestatorilor sau clienţilor;

  • comunicarea este opţională în cazul serviciilor de transport intracomunitare, serviciilor accesorii transportului sau intermedierilor în legătură cu serviciile de transport intracomuitar.

  • Reprezentantul fiscal:

  • - persoana impozabilă care şi-a desemnat un reprezentant fiscal va comunica numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului său fiscal, tuturor clienţilor sau furnizorilor săi.  Teritorialitatea

  • Locul livrării

   :
  • locul unde se găsesc bunurile în momentul plecării transportului, pentru bunurile expediate sau transportate;

  • locul montării sau instalării, dacă bunul a făcut obiectul unei montări sau instalări;

  • locul unde se găseşte bunul în momentul livrării, dacă acesta nu a fost expediat sau transportat;

  • Locul achiziţiei

   :
  • locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expediţia sau transportul bunurilor;  • Dostları ilə paylaş:

   ©2018 Учебные документы
   Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
  ?


  opombe-originalne.html

  oporni-tochki-kakva.html

  opornie-zubi--izmeneniya-.html

  opornij-konspekt-3.html

  opornij-konspekt.html