1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

) Operasiyadan qabaq aparılan şüa müalicəsinin məqsədləri

səhifə17/17
tarix11.04.2018
ölçüsü1.95 Mb.
növüРуководство

891) Operasiyadan qabaq aparılan şüa müalicəsinin məqsədləri:


A) xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşması

B) şişin ölçülərinin kiçilməsi, residiv və metastazların qarşısının alınması

C) residivlərin profilaktikası

D) şişin ölçülərinin kiçilməsi

E) immobilizasiyanın asanlaşması, cərrahi əməliyyata kömək
Ədəbiyyat: B.Ə.Baxşıyev. Radiodiaqnostika və radioterapiya, «Adiloğlu», Bakı, 2004.

892) Ağır vəziyyətdə olan xəstəyə ilkin yardım məqsədilə hansı tədbirlər vacibdir:


A) radioprotektorun qəbulu

B) hemosorbsiya

C) reanimasion tədbirlər

D) dərinin dezaktivasiyası

E) qusma əleyhinə tədbirlər
Ədəbiyyat: З.Д.Линденбратен, Ф.М.Лйасс. Медицинская радиология. «Медицина», Москва, 1986.

893) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı hansı sistem tərəfindən kliniki əlamətlər mütləqdir:


A) immun sistem

B) mərkəzi sinir sistemi

C) həzm sistemi

D) ürək damar sistemi

E) qanyaradıcı sistem
Ədəbiyyat: B.Ə.Baxşiyev. Radiodiaqnostika və radioterapiya, «Adiloğlu», Bakı, 2004.

894) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı periferik qanın analizində ilk növbədə miqdarı azalır:


A) limfositlərin

B) eritrositlərin

C) neytrofillərin

D) trombositlərin

E) leykositlərin
Ədəbiyyat: З.Д.Линденбратен, Ф.М.Лйасс. Медицинская радиология. «Медицина», Москва , 1986.

895) Əng sümüyü innervasiya edilir.


A) üz siniri ilə

B) üçlü sinirin 2-ci şaxəsi ilə

C) üçlü sinirin 3-cü şaxəsi ilə

D) dil-udlaq siniri ilə

E) üçlü sinirin 1-ci şaxəsi ilə
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

896) Ağız dibinin fleqmonası ağırlaşa bilər.


A) limfadenitlə

B) mediastenitlə

C) furunkul ilə

D) parotonzilyar abseslə

E) tonzillitlə
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

897) Əng sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.


A) baş ağrıları

B) burun qanaxması

C) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

D) əng sümüklərinin patoloji hərəkətliliyi

E) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

898) Çənə sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.


A) udqunmanın çətinləşməsi

B) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

C) üzün yumşaq toxumalarının şişkinliyi

D) ) baş ağrıları

E) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

899) Kəllə əsasının sınığının mütləq göstəricisidir.


A) likvoreya

B) əng sümüklərinin patoloji hərəkətliliyi

C) burun qanaxması

D) xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma

E) çənə sümüyünün patoloji hərəkətliliyi
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

900) Çənənin oynaq çıxıntısının ikitərəfli sınığının xarakterik simptomu.


A) alveol çıxıntılarının selikli qişasının cırılmış yaraları

B) açıq dişləm

C) ağız açılmasının məhdudluğu

D) qulaqönü nahiyənin şişkinliyi

E) sınıq olan tərəfdə antaqonist dişlər arasında kontakt yoxdur
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

901) Burun sümüklərinin sınığının əsas simptomudur.


A) dərialtı emfizema,qanaxma

B) burnun deformasiyası,hematoma

C) burun sümüklərini patoloji hərəkətliliyi,deformasiya

D) burun tənəffüsünün çətinləşməsi,qanaxma

E) burnun deformasiyası, burun yollarından qanaxma
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

902) Sifətin yaralarının birincili cərrahi işlənməsi hansı müddətə qədər aparıla bilər.


A) birinci saat ərzində

B) 72 saat ərzində

C) 8-12 saat ərzində

D) 48 saat ərzində

E) 24 saat ərzində
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

903) Çənə sümüklərinin sınıqları zamanı müvəqqəti immobilizasiya aparılır.


A) Zbarj aparatı

B) dişlərin şinalanması

C) dairəvi alın-ənsə sarğısı

D) dairəvi təpə-çənə sarğısı

E) Hippokrat papağı
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

904) Yuxarı tənəffüs yollarının yad cisimlə tutulması adlanır.


A) stenotik asfiksiya

B) dislokasion asfiksiya

C) obturasion asfiksiya

D) klapanlı asfiksiya

E) aspirasion asfiksiya
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

905) Çənənin mental hissəsinin qopması nəticəsində yaranan asfiksiya adlanır.


A) stenotik

B) dislokasion

C) aspirasion

D) obturasion

E) klapanlı
Ədəbiyyat: Т.Робустова. Хирургическая стоматология. Учебник. ”Медицина”, Москва,1990.

906) Dil kökünün (əsasının) zədələnməsində bağlanması məqsədəuyğundur:


A) Daxili yuxu arteriyasının

B) Ümumi yuxu arteriyasının

C) Baş-bazu kələfini

D) Xarici yuxu arteriyasının

E) Zədə tərəfdən dil arteriyasının
Ədəbiyyat: Т.В.Золоторева, Г.Н.Топоров. Хирургическая анатомия головы. «Медицина», Москва. 1968. с. 228.

907) Traxeotomiya üçün əsas sayılır:


A) Yuxarı tənəffüs yollarının keçməməzliyi fonunda əmələ gələn ağır asfiksiya

B) Səthi bronxospazm

C) Ağ ciyərlərin ödemi

D) Mendelson sindromu

E) Yemək borusunun kimyəvi yanığı
Ədəbiyyat: Т.В.Золоторева, Г.Н.Топоров. Хирургическая анатомия головы. «Медицина», Москва. 1968. с. 228.

908) Byork üsulu ilə traxeotomiya edəndə fərqli cəhət:


A) Traxeyanın III-IV qığırdaq yarım həlqəsi ilə qalxanvarı vəzin boyun arası hissəsinin kəsilməsi

B) Qırtlaq membranasının kəsilməsi

C) Traxeyanın yarımüzük qığırdaqlarının aralığının köndələn kəsiyi

D) Traxeyanın yalnız yuxarı iki üzükvarı həlqəsinin kəsilməsi

E) Traxeyanın ön divarından əsası aşağıda olmaqla yamağın kəsilib hazırlanması
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.

909) Yemək borusunun boyun nahiyəsində zədələnməsi zamanı hansı kəsik optimal hesab olunur:


A) Sternotomiya

B) Nasilov kəsiyi

C) Savinıx kəsiyi

D) Plevradan keçən kəsik

E) Razumovski-Rozanov kəsiyi
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко, Н.Н.Шихвердиев. Ангиогенный сепсис. «Наука», СПб, 1996.

910) Yemək borusu divarının zədələnməsində yaranı belə tikmək lazımdır:


A) Yaralanmadan sonrakı vaxt məna kəsb etmir

B) Mədəyə zond yeridib yaranı tikmək lazım deyil

C) 24 saat ərzində

D) Zədələnmə vaxtından 12 saat keçənə qədər

E) 24 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.

911) Yemək borusu ətrafı toxumaları drenləşdirmək üçün münasib sayılır:


A) Yara kanalını açıq saxlamaq lazımdır

B) Qeyri-fəal drenaj yeridilməsi

C) Zədələnən nahiyəyə cuna tamponlarının yeridilməsi

D) Rezin zolaqlardan istifadə etmək

E) Axar-sorucu sistemindən istifadə
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997. с. 1070.

912) Sayılan göstəricilərdən hansı baş beyin silkələnməsinə xarakterikdir:

1. Huşun itirilməsi

2. Anizokoriya

3. Ürəkbulanma və qusma

4. Üfüqi nistaqm

5. Bradikardiya


A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: Лебедев В. В. , Быковников Л. Д. Руководство по неотложной нейрохирургии. - М.: Медицина, 1987.

913) Baş beyinin sıxılma sindromunu təsdiq edən diaqnostik tədbirlər:

1. Kranioqrafiya

2. Axırıncı sisternin punksiyası

3. Meninqoexoskopiya

4. Kompyuter tomoqrafiyası

5. Onurğa beynin punksiyası


A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев, Л.Д.Быковников. Руководство по неотложной нейрохирургии. «Медицина», Москва, 1987.

914) Sadalanan əməliyyatlardan hansı mədə və 12 barmaq bağırsaq xora xəstəliyinin müalicəsində təcili göstərişə əsasən aparılır?


A) Selektiv proksimal vaqotomiya

B) Perforativ xoranın gözənməsi

C) Kötük vaqotomiyası, piloroplastika ilə

D) Bilrot-II üsulu ilə mədə rezeksiyası

E) Bilrot-I üsulu ilə mədə rezeksiyası
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.

915) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağı ətraflarda flebotrombozun baş verməsinin əsas qorxusu nədir?


A) Ayaqların qanqrenası

B) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası

C) Beyin damarlarının emboliyası

D) Əməliyyatdan sonrakı pnevmoniya

E) Dərialtı venaların varikoz genişlənməsi
Ədəbiyyat: Т.П.Макаренко, Л.Г.Харитонов, А.В.Богданов. Ведение больных общехирургического профиля в послеоперационном периоде. «Медицина», Москва, 1989. с.350

916) Böyrəklərin və qarın daxili üzvlərin müştərək travması zamanı nefrektomiyaya mütləq (tam) göstərişdir:


A) Subkapsulyar hematoma

B) Böyrəyin aşağı qütbünün cırılması

C) Ləyənin cırılması

D) Geniş peritonarxası hematoma

E) Böyrəyin əzilib parçalanması
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.

917) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə trombembolik ağırlaşmaların profilaktikası aşağıda qeyd olunanların hamısının məcmusudur bundan başqa:


A) Düz təsirli antikoaqulyantlar

B) Dezaqreqantlar

C) Müalicə gimnastikası və adekvat ağrısızlaşdırma

D) Ciddi yataq rejimi

E) Aşağı ətrafların əməliyyatdan əvvəl və sonra elastiki bintlə bintlənməsi
Ədəbiyyat: Т.П.Макаренко, Л.Г.Харитонов, А.В.Богданов. Ведение больных общехирургического профиля в послеоперационном периоде. «Медицина», Москва, 1989.

918) Anamnezində qanaxma ilə ağırlaşma olmuş 12 barmaq bağırsaq xorasında əməliyyat önü dövrdə qanköçürməyə göstəriş sayılır:


A) Hepatit.

B) Aşkar görsənən anemiya

C) İmmunokorreksiyanın vacibliyi

D) Qan yaranmasını stimulə etmək vacibliyi

E) İntoksikasiya
Ədəbiyyat: М.И. Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1995.

919) Piylənmədən əziyyət çəkən, əməliyyata məruz qalmış xəstədə daha çox hansı fəsadın baş verməsini gözləmək olar?


A) Ağ ciyər ağırlaşmaları (atelektazlar)

B) Piy toxumasında anestetiklərin kumulyasiyası

C) Arterial təzyiqin düşməsi

D) Piy emboliyası

E) Elektrolitlər pozğunluğu
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер», СПб, 1999

920) 4 gün əvvəl mədənin perforativ dəliyinin gözənməsindən sonra, ağ ciyərin emfizemasından əziyyət çəkən xəstədə spontan pnevmotoraks baş verib. Pnevmotoraksın ləğvi və plevral boşluğun drenləşdirilməsi üçün ən əlverişli sahə hansıdır?


A) Arxa aksilyar xətt üzrə VIII qabırğaarası sahə

B) Orta körpücük xətti üzrə V qabırğaarası sahə

C) Ön aksilyar xətt üzrə VII qabırğaarası sahə

D) Orta körpücük xətti üzrə II qabırğaarası sahə

E) Ön qoltuqaltı xətt üzrə IV qabırğaarası sahə
Ədəbiyyat: В.В.Кованов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. «Медицина», Москва, 1995.

921) Miller-Ebbot zondu hansı məqsədlər üçün işlədilir:


A) Xoledoxun drenləşdirilməsi

B) Qarın boşluğunun drenləşdirilməsi

C) Laparoskopik xolesistostomanın qoyulması

D) Yoğun bağırsağın intubasiyası

E) Nazik bağırsağın intubasiyası
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.

922) Bağırsaq keçməməzliyi ilə ağırlaşmamış, «S»-vari bağırsağın xərçəngi ilə olan xəstənin əməliyyata hazırlamağın ən optimal variantı


A) Antifunqal müalicə

B) Bağırsağın mexaniki olaraq təmizlənməsi

C) Sistemli antibiotikoterapiya

D) Şişdən yuxarı kolostomanın qoyulması

E) Bağırsağın mexaniki olaraq təmizlənməsi + peroral antibiotiklər
Ədəbiyyat: Ю.М.Лопухин, В.С.Савельев. Хирургия. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 1997.

923) Mexaniki sarılığı olan xəstədə sarılığın səbəbini öyrənmək üçün əməliyyatdan əvvəl aparılan diaqnostik müayinələrdən hansı daha informativdir:


A) Peroral xolesistoqrafiya

B) Qara ciyərin ssintoqrafiyası

C) Angioqrafiya

D) Nüvə-maqnit rezonans müayinəsi ilə xolesistoqrafiya.

E) Xolesistoxolangioqrafiya
Ədəbiyyat: Ф.Ф.Шалимов. Хирургия печени и желчевыводящих путей. «Здоровье», Киев, 1993.

924) Mexaniki sarılıqla ağırlaşmış, öd yollarının çapıq mənşəli keçməməzliyində, əməliyyatönü hansı əsas müalicə tədbirlərini aparmaq lazımdır:


A) Antibiotikoterapiya

B) Diyetoterapiya

C) Hemosorbsiya

D) Təcili biliodiqestiv anastomozun qoyulması

E) Öd yollarının dekompessiyası (dəridənkeçən, qaraciyərdən keçən)
Ədəbiyyat: А.Е.Борисов, Н.И.Глушков, Н.А.Борисов, В.С.Веховских. Чрезкожные эндобилиарные вмешательства при рубцовой непроходимости желчных протоков. «МАПО», СПб, 1997.

925) Piksobezoar nədir?


A) Tərkibi kətan və yun saplar olan bezoar

B) Tərkibi saçlar olan bezoar

C) Tərkibi müxtəlif laklar olan bezoar

D) Tərkibi qətran olan bezoar

E) Tərkibi heyvani yağlar ( keçi, qoyun piyi, sala) olan bezoar
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 185.

926) Divertikulyozun ən az rast gələn fəsadı hansıdır?


A) Bağırsaq qanaxması

B) Divertikulin perforasiyası

C) Maliqnizasiya

D) Bağırsaq ətrafı infiltrat

E) Divertikulit
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 425.

927) Tireotoksik krizin əsas səbəbi nədir?


A) Kəskin böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

B) T-3 və T-4 səviyyəsinin artması

C) Hiperqlikemiya

D) Qanda katexolominlərin səviyyəsinin gözlənilmədən yüksəlməsi

E) Su - elektrolit mübadiləsi pozğunluğu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. Национальное руководство. Москва, «ГЭОТАР Медиа», 2009 II том стр.32.

928) Kürək sümüyünün tam sümükləşməsi nə vaxt baş verir?


A) 7-8 yaşa qədər

B) 16-18 yaşa qədər

C) 20-25 yaşa qədər

D) 13-17 yaşa qədər

E) 1-3 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 523.

:

snsk -> file
file -> Əczaçılıq (ali)
file -> Narkalogiya
file -> Məsələ №1. Xəstə 21 yaşında kişi. Anamnez vitae
file -> Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
file -> Nevrologiya Məsələ №
file -> Psixiatriya ixtisası üzrə 230 yeni test tapşırığı
file -> Psixiatriya ixtisası üzrə 230 yeni test tapşırığı 14. 12. 12-ci IL tarixində əlavə olunub


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


opoznannie-prishelci---11.html

opoznannie-prishelci---16.html

opoznannie-prishelci---20.html

opoznannie-prishelci---25.html

opoznannie-prishelci---3.html