1 2 3 4

:

sites -> default -> files -> people
files -> Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia semestr zimowy rok akademicki 2010/2011
files -> Grade 4 Units of Inquiry
files -> Obyczaj, zwyczaj
files -> Suggestions on how to avoid jet lag
people -> Mehin akhun işikli


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

TEZ DANIŞMANLIĞI - ZgeçMİŞ (Kısa)

səhifə2/4
tarix08.04.2018
ölçüsü229.46 Kb.

TEZ DANIŞMANLIĞI:


a. Doktora:

Arzu Uçar Türker:

An In Vitro Culture Protocol, Analysis of Saponins and Bioassay of Biological Activity of Verbascum thapsus L., A Medicinal Plant, Haziran

2002

, Bolu

Mehmet Öztürk:

How Replacement of the Five Highly Conserved Amino Acids of Subunit-I Affects Assembly and Enzymatic Activity of the Rhodobacter capsulatus cbb3-type Oxidase, Aralık

2005,

Bolu

Bahtiyar Buhara Yücesan:

In Vitro Propagataion and Cardiac Glycoside Production in Endemic Digitalis Species of Anatolia, Aralık

2011

, Bolu

Günce Şahin:

Investigation of Relationship between Stress Factors and Plant Metabolites in Some Endemic Turkish Digitalis Species, Ocak

2012

, Bolu.

Refik Büyükgöçmen

: In vitro propagation of stevia [Stevia rebaudiana (Bert.)] and development of a variety with a high steviol glycoside content which can be grown at a commercial level in Turkey

,

Mayıs

2016,

Bolu

.

Özge Kaya

: Investigation of Cardenolide Synthase Metabolism via Molecular Techniques and Comparative Analysis of Cardenolide Contents in Digitalis ferruginea L. Species

(

devam

ediyor

)

.

Arman Pazuki

: Clonal Propagation of Rhizomania-resistant Cytoplasmic Male Sterile (CMS) and O-type Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Plants and Production of Dihaploid O-type Plants

(

devam

ediyor

)

.

Fatemeh Aflaki

: In Vitro Vernalization of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) and Shortening the Duration of Seed Development

(

devam

ediyor

)

.


b. Yüksek Lisans:

Emel Topal:

The Effect of the Composition of Germination Medium on In Vitro Regeneration of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Breeding Lines, Ağustos

2002

, Bolu

Bahtiyar Buhara Yücesan:

In Vitro Propagation of Some Endemic Medicinal Plant Species of the Bolu Region, Ağustos

2005

.

Nevin Şahbaz:

In  Vitro

Regeneration and Analysis of Ph

enolics in

Digitalis ferruginea

L. subsp. schischkinii (Ivan)

, Ocak

2012

, Bolu

Aliyu Mohammad

:

Development of an in vitro regeneration protocol, synthetic seed production and determination of antioxidant activity of goldenberry (Physalis peruviana L.)

,

Nisan

2016

, Bolu

Ayşe Tuğçe İlal

:

Determination of Rebaudioside A Content of In Vitro Propagated Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)

(

devam

ediyor

)

.

Noureen Aslam

:

Analyses of Promoters in Arabidopsis thaliana of 3 beta HSD and 5 beta POR Genes Isolated from Digitalis species

(

devam

ediyor

)

.

Onur Güven:

Clonal Propagation of Wolfberry (Lycium barbarum) and its Adaptation to Bolu Conditions

(

devam

ediyor

).


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

17

.

Şeker pancarında (

Beta vulgaris

)

sitokrom

P450’yi kodlayan genin ekspresyon düzeyinin strigolakton biyosentez süreci ile ilişkisinin karakterizasyonu ve strigolaktonların fizyolojik etkilerinin belirlenmesi

:

04 Mart 2016’da sunulan bu TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında, desteklenmesi durumunda; (

i

) strigolaktonlarların biyosentezinde görev aldığı A. thaliana ve diğer birçok bitki türlerinde tanımlanmış MAX1 geninin (more axillary growth), ortoloğunun (sitokrom P450 enzimini kodlayan genin) işlevsel rollerinin şeker pancarında ilk kez belirlenmesi, (

ii

) şeker pancarında çimlenmeden, kök oluşumuna kadarki tüm süreçlerde strigolaktonlarların fizyolojik etkilerinin aydınlatılması, (

iii

) strigolaktonlar ile oksin arasındaki ilişkinin ve hormonal etkileşimlerinin açığa çıkarılması, ve (

iv

) strigolaktonlarların abiyotik stres koşullarının olumsuz etkilerini azaltıp azaltmadığının test edilmesi gibi konular çalışılacaktır.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (Proje No: TOVAG-Mart 2016’da sunuldu); Görev:

Yardımcı Araştırıcı

16

.

Digitalis ferruginea

subsp

. ferruginea’

ya ait

3β-HSD

,

P5βR1

ve

P5βR2

genlerinin metabolik mühendisliği: Transplastomik

Nicotiana tabacum

’da metabolom ve transgenik

Arabidopsis thaliana

’da promotor analizleri

:

01 Kasım 2015’de başlayan bu çalışma 36 ay sürecektir. Teklif edilen bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar, iki temel konu başlığı altında toplanabilir: (

A

) Kardiyak glikozit biyosentez genlerinin

fonksiyonel analizleri

; (1) kardiyak glikozitlerin sentezinden sorumlu üç anahtar genin (3β-HSD, P5βR1 ve P5βR2), Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea (yüksükotu) bitkisinden izole edilerek, tütün (Nicotiana tabacum) bitkisinin plastid genomuna aktarılması (transplastomik transformasyon), (2) kardiyak glikozitlerin miktarlarının üretilen bu transplastomik tütün bitkilerinde HPLC analizleri ile belirlenmesi, (3) NMR yardımıyla transplastomik tütün bitkilerinde metabolom analizlerinin yapılması, (4) farklı abiyotik stres koşulları altında transplastomik tütün bitkilerinin fizyolojik ve biyokimyasal tepkilerinin incelenmesi, (5) bu hedef genlere ait proteinlerin hücre içi lokalizasyonunun, yeşil floresan protein (GFP) geni yardımıyla, transgenik soğan zarı hücrelerinde gözlenmesi, ve (

B

)  Kardiyak glikozit biyosentez genlerinin

promotor analizleri

; Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile transforme edilecek transgenik Arabidopsis bitkilerinde, farklı abiyotik stres uygulamalarının ardından, söz konusu bu hedef genlere ait promotorların izole edilmesi ve analizlerinin yapılması.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (Proje No: KBAG-115Z470); Görev:

Proje Yürütücüsü

15

.

Şeker Pancarında

Rhizomania

’ya Dayanıklı Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi ve Yabani Pancar Populasyonlarında Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi

:

01 Eylül 2013’de başlayan bu çalışma 36 ay sürecektir. Teklif edilen bu araştırma projesi, disiplinlerarası bir ar-ge projesidir. Çalışma konuları, tamamen güncel araştırmalara dayanan, dünyadaki yeniliklere paralel, biyoteknolojik ve klasik ıslah teknolojilerini birlikte uygulamayı öngören ve netice itibariyle şeker pancarında ilk defa Rhizomania’ya dayanıklı yerli çeşit geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bu proje kapsamında, kendi ülkemize ait yabani pancar populasyonlarında mevcut dayanıklı genotipler belirlenerek, gelecekte bu materyallerdeki dayanıklılık özelliği klasik ve/veya biyoteknolojik yöntemlerle başka yeni çeşitlerin elde edilmesinde de kullanılabilecektir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1003 (Proje No: TOVAG-113O095); Görev:

Yardımcı Araştırıcı

14

.

Digitalis ferruginea

L. Türünün Kardenolit Sentez Metabolizmasının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Kardenolit İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi

: 01 Eylül 2012 tarihi itibariyle başlayan 36 süreli bu projede şu konular çalışılmıştır: 1) Karadeniz kıyı şeridi boyunca Edirne’den Artvin’e kadar geniş bir coğrafyada yapılacak olan arazi çalışmalarıyla popülasyonlar/istasyonlar belirlenecek, tohum ve herbaryum örnekleri toplanacaktır. 2) Toplanan tohumlar çimlendirilecek, üretilen fidelerin genç yapraklarından toplam RNA elde edilecek, bu aşamadan itibaren cDNA eldesi ve kardenolit metabolizmasında yer alan 5βPR ve 3β-hidroksi dehidrogenazi (3βHSD) kodlayan gen dizilimi PCR ile çoğaltılarak bir vektör aracılığı ile bakteriye (Escherichia coli) aktarılacaktır. Sekans analizlerinin ardından doğru gen bölgelerinin tespiti için yapılacak gen ekspresyonu sonucunda GenBank veritabanında tanımlanmış diğer homolog eşlenikleriyle karşılaştırılacaktır. Bu noktada özellikle bir genetik markör olarak kabul edilen 5βPR ile diğer tüm bilinen Digitalis türlerinin filogenetik karşılaştırması yapılacaktır. 3) Her istasyondan toplanacak olan yaprak örneklerinin kardenolit içerikleri tek tek karşılaştırılacaktır. Bu aşama, kardenolit özütlemesinin ardından, İTK (ince tabaka kromatografisi; TLC) ve YBSK (yüksek basınçlı/performanslı sıvı kromatografisi; HPLC) analizlerini kapsayacaktır. Karşılaştırmaların ardından belirlenecek en iyi lokasyon(lar)daki bitkiler in vitro koşullarda üretilecektir. Herbaryum kayıtlarının morfolojik karşılaştırılmasının da ardından, tüm veriler Anadolu’da yetişen D. ferruginea türü adına revize edilmiş olacaktır. Tüm bu çalışmalar sonucunda, ilaç endüstrisine hammadde temini açısından D. ferruginea türünün, D. lanata’ya alternatif olarak önerilebileceğini umut edilmektedir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (Proje No: TOVAG-112O134); Görev:

Proje Yürütücüsü

13

.

Kurtüzümü (

Lycium barbarum

L.) Bitkisinin Klonal Çoğaltımı ve Bolu İklim Koşullarına Alıştırılması:

01 Temmuz 2012 de başlayan bu çalışma 12 ay sürmüştür. Besin değerlerinin zenginliği ve sağlıklı ürün olarak bilinen kurtüzümünün klonal çoğaltımının ve adaptasyonunun amaçlandığı bu proje 3 aşamada tamamlanmıştır; 1) bitki tohumlarının in vitro çimlendirilmesi, 2) çimlenen fidelerden kesilen çeşitli eksplantlarla in vitro rejenerasyonun sağlanması ve 3) rejenerantların açık alana aktarılması. Bu proje önerisiyle L. barbarum bitkisinin Bolu’ya kazandırılması, bitkinin tarımının yapılıp üretim unsurlarının oluşturulması, ilaç sanayi ve gıda endüstrisi açısından öneminin vurgulanması temel çıktılar olmuştur.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1002 (Proje No: TBAG-112T607); Görev:

Proje Yürütücüsü

12. The genus

Digitalis

: Molecular taxonomy, preservation, active constituents and therapeutic applications:

01 Mayıs 2012 tarihinde başlayan ve 36 ay sürecek olan bu proje, AB Yedinci Çerçeve (FP7) projelerinden olup, Almanya, Portekiz ve Brezilya’dan birer üniversite ile ortaklaşa yürütülecktir. Temel çalışma konuları, bütün bu ortak ülkelerde yaylılış gösteren Digitalis cinsine ait tehlike altındaki türlerin in vitro çoğaltımı, sekonder metabolit (kardenolit) içeriklerinin belirlenmesi ve bunların biyolojik aktivite testlerinin (özellikle antivirüs) yapılması olacaktır. Ayrıca, progesteron 5β-redüktaz geninin moleküler markör olarak kullanılmasıyla, bu cinse air türlerin moleküler taksonomisi çalışılacaktır.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Avrupa Birliği (Proje No: PIRSES-295251); Görev:

Proje Yürütücüsü

11

.

Fesleğen

(

Ocimum basilicum

L.) Bitkisinin

İn Vitro

Çoğatımı, Toplam Fenolik Miktarının Belirlenmesi ve Rozmarinik Asit Miktarının Analizi

:

Bu projede, in vitro çimlendirilen tohumlardan gelişen fidelerden alınan çeşitli eksplantlardan, indirekt ve/veya direkt rejenerasyonla bitkiler üretildi. Saksıda büyüyüp gelişen fidelerden ve in vitro ortamlardan elde edilen rejenerantlardan yapılan özütlerle rozmarinik asit ve toplam fenolik tayini, çalışmanın ikinci ayağını oluşturdu. Bölümümüz Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülen bu çalışma, 12 ay sürmüştür.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1002 (Proje No: TOVAG-110O115); Görev:

Proje Yürütücüsü

10.

Türkiye’nin Endemik

Digitalis

L. (Scrophulariaceae) Türlerinin

İn Vitro

Çoğaltımı ve Kalp Glikozitlerinin Üretilmesi:

Bu projede, ülkemize endemik dört Digitalis türünün in vitro çoğaltımı ve çeşitli kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan kalp glikozitlerinin (kardenolitlerin), bitki hücre süspansiyonları içerisinde üretiminin teşvik edilmesi ve/veya başka metabolitlerin üretilmesi hedeflenmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne ait Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülen bu proje, Eylül 2006 tarihinde başlatılmış ve Haziran 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (Proje No: TOVAG-106O470); Görev:

Proje Yürütücüsü

9. Dane Sorgumun Besin Kalitesinin Yükseltilmesi, Nişasta ve Protein Sindirilebilirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Genetik Transformasyon Çalışmaları

: Bu proje Temmuz 2007–Mart 2008 tarihleri arasında ABD’nin California Berkeley Üniversitesi Bitki ve Mikrobiyal Biyoloji Bölümünde yürütülmüştür. Agrobacetrium tumefaciens’e dayalı gen transfer yönteminin optimize edildiği bu projede, olgunlaşmamış embriyolar kullanılarak, çeşitli sıcaklık ve santrifüj önuygulamaları denenmiş ve yüksek oranlarda transfromasyon etkinliği elde edilmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu; Melinda ve Bill Gates Vakfı, ABD; Görev:

Yardımcı Araştırıcı

8

.

 

Bolu Yöresine Ait Bazı Tıbbı Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltımı:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne ait laboratuvarlarda yürütülen bu proje üç yıl süreli olup, çalışma Ağustos 2003 tarihinde başlatılmış, 2007’de tamamlanmıştır. Bu çalışmada, çok sayıda endemik tıbbı bitkinin rejenerasyonu optimize edilmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (Proje No: TBAG-2278); Görev:

Yardımcı Araştırıcı

7.

 

Asplenium nidus

ve

Anthurium andreanum

Süs Bitkisi Türlerinin

İn Vitro

Çoğaltımı:

Bu projede, yaprak, gövde ve sürgün ucu eksplantlarından, çoğaltımı zor olan bu süs bitkilerinin hızlı üretimine yönelik olarak farklı hormonal kombinasyonlarını içeren ortamlar denenmiştir. Bölümümüz Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülen bu proje, 12 ayda tamamlanmıştır.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Başkanlığı; Görev:

Proje Yürütücüsü

6.

 

Yeni Anti-Mikrobiyal Peptid Genleri Kullanılarak Ayçiçeğinde (

Helianthus annuus

) Fungal Patojenlere Karşı Dayanıklılık

: Bu proje, Avustralya’nın Queensland Üniversitesine bağlı, Propical Bitki Patolojisi Bölümünde yürütülmüştür. Üç ay süren bu araştırmada, ayçiçeğinde in vitro sürgün rejenerasyonu çalışmaları ile tütünde Agrobacetrium tumefaciens’e dayalı gen transfer yöntemi optimize edilmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu; Görev:

Yardımcı Araştırıcı

5

Kokulu Ardıç (

Juniperus foetidissima Willd

.) ve Boylu Ardıç (

Juniperus excelsa Bieb

.) Türlerinin Klonal Çoğaltımı

: Bu iki ardıç türünün, sürgün ucu ve embriyo kültürü ile klonal çoğaltımının hedeflendiği bu proje, Bolu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün işbirliği ile bölümümüz Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülerek, 18 ayda tamamlanmıştır.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Başkanlığı; Görev:

Proje Yürütücüsü

4

Agrobacterium tumefaciens

ve Mikroprojektil Bombardıman Metotlarıyla Şeker Pancarında Gen Transferi

: Bu proje, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin Biyoloji Bölümleri ile Şeker Enstitüsünün işbirliği ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarlarında yürütülmüştür.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: TÜBİTAK 1001 (TOGTAG-1285); Görev:

Yardımcı Araştırıcı

3.

 

Şeker Pancarında Protoplast Kültürü ve Somatik Hibridizasyon

: Bu projede, protoplast füzyonu ve somatik hücre seleksiyonu yöntemleriyle bazı herbisidlere karşı dayanıklı hatların elde edilmesi hedeflenmiştir. Kallus ve süspansiyon kültürleri elde edilmiş, daha sonra da protoplast kültürü hazırlanarak somatik füzyon deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ; Görev:

Yardımcı Araştırıcı

2.

 

Şeker Pancarında Haploid Bitki Üretimi

: Döllenmemiş yumurtalıklardan (yumurtalık kültürü) yüksek oranda haploid bitkiler elde edilmiştir. Üretilen bu bitkilerin ploidi seviyeleri ve kromozom katlama işlemleri tamamlanmış, ve kloroplast ve kromozom sayım yöntemleri ile haploid (n), diploid (2n), tetraploid (4n) ve mixoploid (n+2n ve/veya 2n+4n) bitki oranları belirlenmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ; Görev:

Yardımcı Araştırıcı

1

.

 

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin

İn Vitro

Rejenerasyonu

: Şeker pancarı materyallerinin in vitro rejenerasyonu için gerekli optimum inkübasyon şartlarının tesbitine yönelik olarak, yaprak eksplantları farklı çevresel şartlar altında bitki büyüme düzenleyicilerinin farklı kombinasyon ve konsantrasyonlarını içeren ortamlarda kültüre alınarak, sürgün rejenerasyonu gerçekleştirilmiştir.

Destekleyen Kuruluş(lar)

: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ; Görev:

Proje Yürütücüsü

BİLİMSEL YAYINLAR:

A. SCI TARAFINDAN TARANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER:44.Verma SK, Das AK,

Gürel E

(

2016

) Effects of indole-3-acetic acid and 2, 3, 5-triiodobenzoic acid on the somatic embryogenesis in hypocotyl explants of Digitalis trojana.

Planta

(submitted).

43.Gürel E

, Karvar S, Yücesan B, Eker İ, Sameeullah M (

2016

) An overview of cardenolides in Digitalis - more than a cardiotonic compound.

Current Pharmaceutical Design

(accepted).

42

.

Javed R, Usman M, Yucesan B, Zia M,

Gurel E

(

2016

) Effect of zinc oxide (ZnO) nanoparticles on physiology and steviol glycosides production in micropropagated shoots of Stevia rebaudiana Bertoni.

Plant Physiology and Biochemistry

(accepted). (

10.1016/j.plaphy.2016.05.032

).

41

.

Verma SK, Sahin G,

Gürel E

(

2016

). In vitro culture of Digitalis L. (Foxglove) and the production of cardenolides: An up-to-date review.

Industrial Crops and Products

, 94: 20-51.

40.Yücesan B, Buyukgocmen R, Mohammed A, Sameeullah M, Altug C, Gurel S,

Gürel E

(

2016

) An efficient regeneration system and steviol glycoside analysis of Stevia rebaudiana Bertoni, a source of natural high-intensity sweetener.

In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant

, 52: 330-337.

39

.

Yücesan B, Mohammed A, Eker I, Sameeullah M, Demir-Ordu Ö, Cihangir C, Ozge K, Muller-Uri F, Kreis W,

Gürel E

(

2016

) In vitro propagation and cardenolide profiling of Digitalis ferruginea subsp. schischkinii, a medicinally important foxglove species with limited distribution in Northern Turkey.

In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant

, 52: 322-329.

39.Şahin G,

Gürel E

(

2016

) Effects of salicyclic acid on thermotolerance and cardenolide accumulation under high temperature stress in Digitalis trojana Ivanina.

Plant Physiology and Biochemistry

, 105: 145-149.

38.Verma SK, Sahin G, Uslu E, Akdas V,

Gurel E

(

2016

) Nutrient media influenced callus induction, somatic embryogenesis and plant regeneration in selected Turkish crocus species.

Biotechnology Reports

, 10: 66-74.

37.Yücesan B, Mohammed A, Büyükgöçmen R, Kavas O, Altuğ C, Gürel S,

Gürel E

(

2016

). In vitro and ex vitro propagation of Stevia rebaudiana Bertoni with high rebaudioside-A content – A commercial scale application.

Scientia Horticulturae

, 203: 20-28.

36.Verma SK, Sahin G,

Gürel E

(

2016

). Somatic embryogenesis, pigment accumulation, organogenesis and synthetic seed production in Digitalis davisiana Heywood (Alanya foxglove).

Indian Journal of Experimental Biology

, 54: 245-253.

35.Verma SK, Sahin G, Das AK,

Gurel E

(

2016

). In vitro plant regeneration of Ocimum basilicum L. is accelerated by zinc sulfate.

In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant

, 52: 20-27.

34.Eker I, Yucesan B, Sameeullah M, Welb W, Muller-Uri F,

Gurel E

, Kreis W (

2016

) Phylogeny of Anatolian (Turkey) species in the Digitalis sect. Globiflorae (Plantaginaceae).

Phytotaxa,

244 (3): 263-282.

33.Mohammed A, Yücesan B, Demir-Ordu Ö, Cihangir C, Eker İ, Kreis W,

Gürel E

(

2015

). In vitro regeneration and cardenolide determination of an endemic foxglove, Digitalis cariensis (Aegean Foxglove).

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant

, 51: 438-444.

32

.

Yücesan B, Mohammed A, Arslan M,

Gürel E

(

2015

). Clonal propagation and synthetic seed production from nodal segments of Cape gooseberry (Physalis peruviana L.), a tropical fruit plant.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

, 39: 797-806.

31

.

Verma SK, Yücesan B, Sahin G, Gürel E (2014). Embryogenesis, plant regeneration and cardiac glycoside determination in

Digitalis ferruginea

subsp.

ferruginea

L. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 119: 625-634.

30.Şahin G, Verma SK,

Gürel E

(

2014

). Hydrogen peroxide-induced antioxidant activities and cardiotonic glycoside accumulation in callus cultures of endemic Digitalis species.

Plant Physiology and Biochemistry

, 82: 89-94.

29.Yücesan B, Çiçek F,

Gürel E

(

2014

). Somatic embryogenesis and encapsulation of immature bulblets of an ornamental species, grape hyacinths (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker).

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

, 38: 716-722.

28.Yücesan B, Müller-Uri F, Kreis W,

Gürel E

(

2014

)

.

Cardenolide estimation in callus-mediated regenerants of Digitalis lamarckii Ivanina (dwarf foxglove).

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant

, 50: 137-142.

27.Şahin G, Verma SK,

Gürel E

(

2013

)

.

Calcium and magnesium elimination enhances accumulation of cardenolides in callus cultures of endemic Digitalis species of Turkey.

Plant Physiology and Biochemistry

, 73: 139-143.

26.Verma SK, Şahin G, Yücesan B, Eker İ, Şahbaz N, Gürel S,

Gürel E

(

2012

)

.

Direct somatic embryogenesis from hypocotyl segments of Digitalis trojana Ivan and subsequent plant regeneration.

Industrial Crops and Products

, 40: 76-80.

25.Şahin G, Verma SK,

Gürel E

(

2011

). Effects of nutrient media strength on cardiotonic glycoside accumulation in Digitalis lamarckii Ivan, an endemic medicinal species. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4-9 September 2011, Antalya, Turkey

.

Planta Medica

77 (12): SL64, DOI: 10.1055/s-0031-1282187, [SÖZLÜ BİLDİRİ].

24.Şahbaz N, Şahin G, Yücesan B, Verma SK,

Gürel E

(

2011

). In vitro regeneration and analysis of total phenolics in Ocimum basilicum L. (sweet basil). 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4-9 September 2011, Antalya, Turkey

.

Planta Medica

77 (12): PB13, DOI: 10.1055/s-0031-1282267

,

[POSTER].

23.Verma SK, Yücesan B, Şahin G, Gürel S,

Gürel E

(

2011

) Direct shoot regeneration from leaf explants of Digitalis lamarckii Ivan (dwarf foxglove), an endemic medicinal species.

Turkish Journal of Botany,

35: 689-695.

22.Verma SK, Yücesan B, Gürel S,

Gürel E

(

2011

) Indirect somatic embryogenesis and shoot organogenesis from cotyledonary leaf segments of Digitalis lamarckii Ivan (dwarf foxglove), an endemic medicinal species.

Turkish Journal of Biology,

35: 743-750.

21.Gürel S, Baloğlu MC,

Gürel E

, Öktem HA, Yücel M (

2011

) A two-stage pretreatment of seedlings improves adventitious shoot regeneration in sugar beet (Beta vulgaris L.).

Plant Cell Tissue and Organ Culture

, 106(2): 261-268.

20.Gürel E

, Yücesan B, Ağlıç E, Gürel S, Verma SK, Sökmen M, Sökmen A (

2011

) Regeneration and cardiotonic glycoside production in Digitalis davisiana Heywood (Alanya foxglove).

Plant Cell Tissue and Organ Culture

, 104(2): 217-225.

19.Verma SK, Yucesan B, Sahin G, Gurel E (

2010

) High-frequency plant regeneration via direct and indirect somatic embryogenesis and cardiotonic glycoside production in Digitalis ferruginea.

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal

, 46:S173 [POSTER].

18.Miller T, Linden K, Hoffman G, Schubert M,

Gürel E

, Gürel S, Lemaux PG (

2010

). Improving Agrobacterium tumefaciens-mediated gene delivery in Sorghum bicolor.

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal

, 46:S143 [POSTER].

17.Yücesan B,

Gürel E

(

2010

) Cardiotonic glycoside determination in in vitro and ex vitro samples of Digitalis lamarckii Ivan, an endemic species to Anatolia.

Planta Medica

, 76(12): 1188-1188 (DOI: 10.1055/s-0030-1264280) [POSTER].

16.Verma SK, Yücesan B,

Gürel E

(

2010

) Effects of exogenous auxin and auxin transport inhibitor on somatic embryogenesis and analysis of cardenolides in Digitalis lamarckii Ivan.

Planta Medica

, 76(12): 1381-1381 (DOI: 10.1055/s-0030-1265856) [SÖZLÜ BİLDİRİ].

15.Türker AU, Yücesan B,

Gürel E

(

2010

) Adventitious shoot regeneration from stem internode explants of Verbena officinalis L., a medicinal plant.

Turkish Journal of Biology,

34: 297-304.

14.Türker AU, Yücesan B,

Gürel E

(

2009

) Plant regeneration via adventitious shoot development from cultured leaf explants of purple loosestrife (Lythrum salicaria L.): A medicinal wetland plant.

Biologia Plantarum

,

53(4): 750-754.

13.Gürel S,

Gürel E

, Kaur R, Wong J, Meng L, Tan HQ, Lemaux PG (

2009

). Efficient, reproducible Agrobacterium-mediated transformation of sorghum using heat treatment of immature embryos.

Plant Cell Reports

, 28(3): 429-444.

12.Türker AU, Yücesan B,

Gürel E

(

2008

) In vitro regeneration of Achillea millefolium L. from shoot-tips and root segments of seedlings.

Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology

,

18(1): 61-69.

11.Gürel E

, Gürel S, Lemaux PG (

2008

). Biotechnology applications for sugar beet.

Critical Reviews in Plant Sciences

, 27: 1-33.

10.Yücesan B, Türker AU,

Gürel E

(

2007

) TDZ-induced high frequency plant regeneration through multiple shoot formation in witloof chicory (Cichorium intybus L.).

Plant Cell Tissue and Organ Culture,

91(3): 243-250.

09.Öztürk M,

Gürel

E

, Mandacı S (

2007

). Site-Directed Mutagenesis of Five Conserved Residues of Subunit I of the Cytochrome cbb3 Oxidase in Rhodobacter capsulatus.

Journal of Biochemistry and Molecular Biology,

40(5): 697-707.

08.Özturk M, Mandacı S,

Gürel E

(

2006

)

.

Effects of mutations on conserved residues of cytochrome cbb(3) oxidase in R. capsulatus.

FEBS Journal

, 273: 74.

07.Türker AU,

Gürel E

(

2005

) Common mullein (Verbascum thapsus L):  Recent advances in research.

Phytotherapy Research,

19(9): 733-739.

06.Türker AU, Camper ND,

Gürel E

(

2004

) High-performance liquid chromatographic determination of a saponin from Verbascum thapsus L.

Biotechnology and Biotechnological

Equipment

, 18(1): 54-59.

05.Gürel S,

Gürel E

, Kaya Z, Erdal M, Güler E (

2003

) Effects of antimitotic agents on haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.).

Biotechnology and Biotechnological Equipment

, 17(2): 97-101

04.Gürel E

, Topal E, Gürel S (

2003

) The effect of pretreating seedlings with BAP on direct shoot regeneration from petiole explants of sugar beet (Beta vulgaris L.).

Biotechnology and Biotechnological Equipment

, 17(2): 89-96.

03.Türker AU, Camper ND,

Gürel E

(

2001

) In vitro regeneration of common mullein (Verbascum thapsus L.) from leaf and petiole explants.

In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant

, 37: 40-43.

02.Gürel S,

Gürel E

, Kaya Z (

2000

) Doubled haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.).

Plant Cell Reports

, 19: 1155-1159.

01.Gürel E

, Wren MJ (

1995

) In vitro development from leaf explants of sugar beet (Beta vulgaris L.): Rhizogenesis and the effect of sequential exposure to auxin and cytokinin.

Annals of Botany

, 75: 31-38.
?


talmud-nazir-e---shif-58.html

talmud-nazir-e---shif-68.html

talmud-nazir-e---shif-72.html

talmud-nazir-e---shif-8.html

talmuseumundnatio----mit.html